Scholing

WIE IS PETER VAN DER ZON?

Peter van der Zon studeerde medicijnen, Nederlandse en Oud Germaanse taal- en letterkunde, Deens en runologie aan de universiteiten van Amsterdam, Gent (Vlaanderen) en Aarhus (Denemarken). Verder volgde hij colleges fysiologie van de voeding aan de Universiteit van Wageningen Tien jaar lang was hij leraar Nederlands, Biologie en Maatschappijleer aan het voortgezet onderwijs. Van jongs af aan is hij actief geweest in de sport, zij het dan alleen individuele sporten. Zo deed hij o.a. aan karate, boksen, powerlifting, bodybuilding, schermen (sabel), pistoolschieten (Nederlands kampioen sportpistool 1980), kendo, parachutespringen, diepzeeduiken, Thai boksen, bergbeklimmen en bungeejumping. Bodybuilding, of zoals hij het ooit exacter uitdrukte ‘’bodyshaping’’ is voor hem de meest individuele sport denkbaar omdat: ‘’Je eerste en in wezen enige tegenstander, dat ben je zelf.’’

Zijn wetenschappelijke vorming kwam meerdere malen in conflict met praktische ervaringen in sport en voeding. Wetenschap en praktijk samenbrengen is altijd zijn doel geweest. Reeds meer dan veertig jaar houdt hij zich al bezig met het begeleiden van atleten en trainers. Hij is als docent verbonden geweest aan opleidingen van de KNAU, NBBF, NOC*NSF en verschillende aerobic organisaties. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd voor lezingen en seminars. Niet alleen in Europa, maar ook in de VS, Afrika en Azië. In 1990 vertrok hij naar Thailand en combineerde zijn activiteiten in de sport bodybuilding, krachttraining & Muay Thai, met voorlichting over voeding en in kaart brengen van de gebrekziekten onder de bergstammen in de Gouden Driehoek (Thailand, Laos, Birma) Cambodja en Vietnam. Hij gaf periodiek les aan de medische faculteit van de universiteit van Chiang Mai en een aantal seminars in Singapore en Hong Kong, met nu en dan een periode van twee tot drie maanden in de VS (Richmond, Dallas). Al die tijd bleef hij schrijven voor Sport & Fitness Magazine. Verder publiceerde hij in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Geneeskunde en Sport, en incidenteel voor The Lancet. Peter schreef boeken over voeding, training en doping en publiceerde honderden artikelen in populaire en medische tijdschriften. Lange tijd heeft hij deel uit gemaakt van de jury bij bodybuilding wedstrijden, zowel in Nederland en Vlaanderen als in Azië, de VS en Afrika. In 2005 verhuisde hij naar Ghana, waar hij z’n werk in de sport en voorlichting over voeding voortzette. Sinds 2012 is hij weer terug in Nederland en o.a. bezig met de omwerking en aanpassing van z’n cursussen.

Peter staat erop alle huiswerkopgaven zelf te corrigeren en cursisten persoonlijk te begeleiden. Hij zegt hier over: ‘De wereld van sport en gezondheid, de ‘fitness lifestyle’, wordt al jaren overspoeld met commerciële confectie. Ik wil maatwerk leveren. ‘’Als iemand zich voor mijn cursussen inschrijft, heeft hij of zij er ook recht op dat ik deze persoonlijk corrigeer en beantwoord, in plaats van de zaak door te schuiven naar een ander.’

Mission Statement:

Iedereen ongeacht leeftijd en aanleg er van doordringen dat zijzelf, en niemand anders verantwoordelijk zijn voor hun fysieke verschijning. Binnen genetische grenzen, kan iedereen zijn of haar ideale lichaam creëren. Dromen is mooi, maar je dromen waar maken is magnifiek. Daarbij heb je kennis en vaardigheden nodig die je helpen dat doel te bereiken. Deze instrumenten, dit gereedschap probeer ik in mijn cursussen, seminars, publicaties en adviezen aan te reiken. Tot dusver met opmerkelijk succes.

Opleidingen, seminars, advies, coaching, publicaties

PETER GEEFT WEER CURSUSSEN WEG!

Ook dit jaar zal Peter van der Zon cursussen naar keuze weggeven aan alle winnaars van Enercup!

De eerste vernieuwde opleiding Voeding bij Sport is NU beschikbaar!!

Goed nieuws: de nieuwe uitgaven van de cursussen zijn januari 2014 uitgekomen. Een nieuwe naam, een nieuw jasje, nieuwe lay-out en waar nodig aangevuld met actuele info uit wetenschappelijk onderzoek. In januari verschijnt Voeding bij Sport en vervolgens de andere opleidingen. Bovendien is de prijs verlaagd met 20 tot 25%.

Elke opleiding kost nu €199,- en wordt digitaal ge-upload. 
Bianca: “Ik heb alle opleidingen van Peter van der Zon gevolgd en dat wat ik geleerd heb consequent toepast in mijn off-season periode en in mijn wedstrijdvoorbereiding. De resultaten spreken voor zichzelf! Vandaar ook dat ik alle atleten begeleid volgens dezelfde richtlijnen. Ook hier zie je het succes van deze wetenschappelijk verantwoorde en in de praktijk geteste leerstof”

Veel succes met de opleiding, Bianca.

Inschrijving en betaling:

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en tegelijkertijd het verschuldigde cursusgeld minus eventuele kortingen over te maken op rekening IBAN NL 89 ABNA 0484665278 t.n.v. ULTIMATE PHYSIQUE & FITNESS te Koudum. Voor onze Vlaamse cursisten IBAN: NL 89 ABNA 0484665278 t.n.v. ULTIMATE PHYSIQUE & FITNESS te Koudum. BIC: ABNANL2A. Je betaling komt binnen via internet en zodra dit vastgesteld is, wordt aan de administratie opdracht gegeven de betreffende opleiding(en) naar je e-mail adres te sturen. Je kunt dus direct aan de slag.

Welke cursussen worden er aangeboden?

Basiscursus VOEDING BIJ SPORT

Doel:

Voor het leveren van sportprestaties zijn een goed gedoseerde training, voldoende rust en een sterke motivatie allang niet meer toereikend. Een doordachte, verantwoorde voeding is van minstens even grote betekenis.

Helaas schiet de kennis op het gebied van voeding nogal eens tekort. Dit geldt niet alleen voor de sporters zelf, maar evenzeer voor trainers, coaches, begeleiders, diëtisten en artsen. De basiscursus Voeding bij Sport is gericht op het aankweken van kennis en vaardigheden om voedingspatronen te beoordelen en aan te passen. Hierdoor kunnen –bij een juiste trainingsopbouw- de sportprestaties indrukwekkend toenemen.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Met een brede opzet en solide basis is de opleiding Voeding bij Sport speciaal ontworpen voor iedereen die zich op wat voor niveau dan ook met sport bezig houdt. Hetzij als trainer/begeleider of actief sportbeoefenaar(ster). Ook voor artsen en diëtisten die hun werkterrein willen verbreden is deze cursus uitermate geschikt.

 

Vooropleiding:

De stof wordt vanaf de basis behandeld. Een vooropleiding is derhalve niet vereist. Nederlands kunnen lezen en schrijven en in staat zijn met een eenvoudig rekenmachientje simpele bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen te kunnen uitvoeren, zijn de enige vaardigheden die nodig zijn om deze opleiding met succes te kunnen afronden. Meer dan tachtig procent van de cursisten slaagt voor het examen, zelfs al hebben zij niet meer dan een lagere schoolopleiding gehad. Bij een herexamen slaagt nog eens 15 procent. Hiermee scoort deze opleiding zeer hoog wat betreft het aantal personen dat het felbegeerde diploma behaalt.

Een greep over de inhoud:

Elementaire fysiologie: lichaamssamenstelling, grondstofwisseling, individueel afgestemde bepaling van energie- en eiwitbehoefte, spijsvertering, energiebalans, stikstofbalans, waterhuishouding, de functie van enzymen.

Voedingsleer: koolhydraten, eiwitten, aminozuren, vetten, vetzuren, vitamines, mineralen, sporenelementen, ruwvezel, water.

Sportspecifieke voeding: krachtsport, duursport, vechtsporten, teamsporten, enz. Voedingsanamnese, -analyse en aangepaste adviezen.

Doelgerichte diëten: zwaarder worden (opbouw van spiermassa en kracht), afvallen(vet kwijtraken), zin en onzin van supplementen.


Lessen:

De cursus Voeding bij Sport bestaat uit twaalf duidelijke lessen. Iedere les eindigt met huiswerkopgaven, die zowel de theorie als de praktijk omvatten. Je kunt deze uitwerken en inzenden per e-mail. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de lesstof, dan kun je deze aan het slot van de uitwerkingen inzenden en doormailen. Om anamneses of analyse van voedingspatronen te berekenen, raden wij aan een computer programma te gebruiken. ‘De Eetmeter’kun je zelf bestellen bij het Voedingscentrum tel: 070-3068888 www.voedingscentrum.nl Ook Bodysupport www.bodysupport.nl brengt een uitstekend voedingsmiddelen programma op de markt. Wie dieper in wil gaan op de materie kan de NEVO tabel aanschaffen. Informatie bij het Voedingscentrum.

Diploma of testimonium:

Je bent –uiteraard- niet verplicht examen te doen, hoewel het merendeel van de cursisten dat wel doet. Zie voor nadere informatie de Introductie pagina. Het examen omvat zowel theorie als praktijk. Bij slagen krijg je een diploma. Zij die geen examen willen doen en voor de uitgewerkte opgaven gemiddeld een voldoende (cijfer 6 of hoger) hebben gehaald, kunnen een testimonium aanvragen.

Prijzen:

De prijs van de cursus Voeding bij Sport bedraagt 199 euro. Het examengeld is vastgesteld op 49 euroen een testimonium kan (mits aan de voorwaarden is voldaan) verkregen worden door betaling van 25 euro administratiekosten.

AFSLANKBEGELEIDING

Inleiding:

Een teveel aan lichaamsvet is een belangrijk medisch en cosmetisch probleem. Grote groepen van de bevolking beseffen dat ze ‘te dik zijn’ en doen regelmatig pogingen om af te vallen, helaas meestal zonder blijvend resultaat. Stoppen met roken heeft statistisch gezien een hoger succespercentage dan ‘stoppen met zich overeten’.

‘’Ieder pondje gaat door het mondje’. Is een oud gezegde, dat aangeeft dat er een nauwe relatie tussen voedselopname en lichaamsvet bestaat. In het algemeen is dit zeker waar, doch er zijn andere factoren die een belangrijke rol spelen. Bovendien schieten –al te strenge- diëten hun doel voorbij. Er gaat waardevolle vetvrije massa verloren, waardoor de grondstofwisseling daalt. Daar bovenop komt dan nog het beruchte ‘jo-jo effect’. Meer dan 80% van de mensen die alleen met diëten afslanken, zijn binnen één jaar vetter dan voor ze aan hun dieet begonnen. Alleen je calorie-opname verlagen, zonder daarnaast aan sport te doen, is dan ook contraproductief!

Er is een ruim aanbod van vermageringsmiddelen, oefenprogramma’s, crèmes en mechanische hulpmiddelen om vet kwijt te raken. Sommige hebben op korte termijn enig effect, de meeste werken gewoon niet. Maar waarom zijn bepaalde middelen onwerkzaam? Hoe kun je aan je cliënten uitleggen dat ze zich niet moeten laten beetnemen door mooie doch ongefundeerde beloften van de commercie.

Ook de vele ‘wonderdiëten’ (Atkins, ‘Leven lang fit’, ‘’Montignac’’, e.a.), die groot gewichtsverlies in korte tijd beloven, scheppen verwarring. Waarop zijn deze regimes gebaseerd en wat zijn de risico’s?

Doel:

Het doel van deze cursus is inzicht te verschaffen in alle facetten van vet, vetopslag en vetafbouw. Hiertoe wordt, naast de nodige theoretische vorming, ruim aandacht besteed aan de praktijk van het ‘afslanken’. Aan het einde van de cursus moeten de deelnemers in staat worden geacht mensen met overgewicht veilig en doelmatig te begeleiden bij dieet en training. Tevens dienen zij de juiste indicaties en wegen te kennen om zo nodig door te verwijzen.

Doelgroep:

De cursus is in de eerste plaats bestemd voor ieder die uit hoofde van haar of zijn beroep te maken krijgt met mensen die willen afslanken. Wij denken hierbij aan begeleiders in fitnesscentra en afslankclubs, diëtisten, artsen en schoonheidsspecialisten. Ook voor hen die zelf willen afslanken is de cursus een uitermate geschikt hulpinstrument.

 

Vooropleiding:

Er is voor deze cursus geen speciale vooropleiding vereist. Wie echter de basiscursus Voeding bij Sport heeft gevolgd, beschikt over elementaire kennis die het uitwerken van de opleiding Afslankbegeleiding een stuk eenvoudiger maakt.
Een greep uit de inhoud:

Wat is vet? Bruin en wit vetweefsel, hormonen, vetstapeling, vetopslag en vetreductie, sporten en vetverbranding. Trainingsprogramma’s. Obesitas (vetzucht) Anorexia nervosa (magerzucht) en Boulimie (vraatzucht). De functie van de hersenen bij voedselopname, medicijnen om af te vallen, speciale diëten en nepmiddelen, mechanische en psychologische methoden, cosmetische chirurgie.

Lessen:

De cursus Afslankbegeleiding bestaat uit twaalf duidelijke lessen. Iedere les eindigt met huiswerkopgaven, die zowel de theorie als de praktijk omvatten. Je kunt deze uitwerken en inzenden per e-mail. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de lesstof, dan kun je deze aan het slot van de uitwerkingen inzenden en doormailen. Om anamneses of analyse van voedingspatronen te berekenen, raden wij aan een computer programma te gebruiken. ‘De Eetmeter’ kun je zelf bestellen bij het Voedingscentrum tel: 070-3068888 www.voedingscentrum.nl Ook Bodysupport www.bodysupport.nl brengt een uitstekend voedingsmiddelen programma op de markt. Wie dieper in wil gaan op de materie kan de NEVO tabel aanschaffen. Informatie bij het Voedingscentrum.

Docenten:

Voor de verschillende onderdelen zijn bij uitstek deskundige docenten aangezocht. Medewerking aan deze opleiding wordt o.a. verleend door:

Dr. Karin v.d. Kooy en Dr Rianne Leenen Als voedingsingenieurs verbonden aan de landbouw universiteit te Wageningen. Zij hebben samen zeer veel onderzoek gedaan naar en zijn gepromoveerd op vetverdeling en de functie van receptoren in vetweefsel, alsmede naar de hormonale invloeden op vetopslag en vetverbranding.

Dr. Arlan Smith en Dr. Y.M. Bosch Plastisch, reconstructief en cosmetisch chirurgen. Respectievelijk verbonden aan het Holy ziekenhuis te Vlaardingen en het Rhijnstate ziekenhuis in Arnhem.

Dr. Hanno Pijl Als internist verbonden aan het Academisch ziekenhuis van de Rijksuniversiteit te Leiden en gespecialiseerd in medicijnen die gebruikt worden bij het afslanken.

Dr. W.L. Weeda-MannakMedisch psychologe aan de VU te Amsterdam heeft een belangrijke bijdrage gegeven aan de lessen over anorexia en boulimie nervosa.

Diploma of testimonium:

U bent –uiteraard- niet verplicht examen te doen, hoewel het merendeel van de cursisten dat wel doet. Over plaats, data en tijd van de examens word je tijdig nader ingelicht. Haal je voor de huiswerkopgaven goede cijfers (7 of meer gemiddeld), dan bestaat zelfs de mogelijkheid schriftelijk ‘thuisexamen’ te doen. Het examen omvat zowel theorie als praktijk. Bij slagen krijg je een diploma. Dit document wordt in de sport- en fitnesswereld hogelijk gewaardeerd. Zij die geen examen willen doen en voor de uitgewerkte opgaven gemiddeld een voldoende (cijfers 6 of hoger) hebben gehaald, kunnen een testimonium aanvragen.

Prijzen:

De prijs van de cursus Afslankbegeleiding bedraagt 199 euro. Voor hen die reeds eerder één of meerdere cursussen volgden, geldt een extra korting van 10 euro voor elke volgende opleiding. Het examengeld bedraagt 49 euro, de administratiekosten voor het testimonium (voor hen die geen examen wensen te doen) zijn 25 euro.

CURSUS WEDSTRIJDVOORBEREIDING Bodybuilding/Fitness/Figure/Bikini

Doel:

Bodybuilding als wedstrijdsport stelt extreme eisen aan het lichaam en de mentaliteit van de atleet of atlete. Het opbouwen van voldoende spiermassa om zelfs maar aan een C-wedstrijd te kunnen meedoen, vraagt op zich al een doordachte, intensieve training en speciaal voedingsbeleid. In de pré-contestfase komt her er op aan deze spiermassa zoveel mogelijk vast te houden en bovendien het onderhuidse vet zodanig te reduceren dat de spierstructuren goed zichtbaar worden. ‘Definitie’, heet dat in vaktermen. Hiervoor is een gerichte aanpassing van voeding en training een absolute voorwaarde. Voor de categorieën, geldt m.m. hetzelfde. Er moet naar een ultiem doel worden gestreefd. Het ideaalbeeld benaderen van de fysiek die je op het podium onder de ogen van het publiek en de kritische blik van de jury in de strijd werpt, vraagt om een andere tactiek in de voorbereiding dan voor hard-core bodybuilding. De basis strategie is evenwel in principe gelijk.

Een bij de categorie waarvoor je traint optimale spiermassa behouden en tegelijk vet afbreken is ook hier een biochemisch gezien moeilijk proces. De atleet/atlete verkeert derhalve gedurende de pré-contestfase in een wankel fysiologisch evenwicht. Daarmee is echter nog niet alles gezegd: in de laatste dagen vóór een wedstrijd moet de vochtbalans zodanig geregeld worden dat de deelnemer/ster er zo gedefinieerd mogelijk bij staat.

Bovendien moet de wedstrijdtechniek goed beheerst worden. Poseren is veeleisender dan het op het eerste gezicht lijkt. Zonder voldoende oefening is het optimaal aannemen van de verplichte poses niet mogelijk, evenmin als het naar perfectie streven in de vrije posing routine.. Kennis van de procedure van het jureren is derhalve al evenzeer noodzakelijk.

De cursus Wedstrijdvoorbereiding geeft inzicht in de fysiologische, voedingskundige en technische aspecten van de pré-contestfase in de ruimste zin.

De opleiding is er op gericht cursisten de kennis en vaardigheid bij te brengen om atleten en atletes op een verantwoorde wijze te begeleiden in de periode vóór de wedstrijd. Voor de deelnemers zelf is de cursus een belangrijke steun op weg naar succes.

Doelgroep:

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zich met bodybuilding en fitness bezighoudt. Hetzij als trainer, coach, begeleider of als atleet/atlete. Ook voor hen die betrokken zijn bij afslankprogramma’s is de cursus zeer leerzaam.

Vooropleiding:

Hoewel in principe geen vooropleiding vereist is, verdient het aanbeveling dat de cursisten op de hoogte zijn van het afnemen van voedingsanamneses, zoals behandeld in de basiscursus Voeding bij Sport. Dit is echter geen absolute voorwaarde en in het verleden heeft een aanzienlijk aantal cursisten eerst de cursus Wedstrijdvoorbereiding gevolgd en pas later de basiscursus. Flexibiliteit is één van de sterke eigenschappen van onze opleidingen.

Een greep uit de inhoud:

Beginsituatie, inschatten van kans op succes, meetpunten en controles, dieetplanning, water en elektrolytenbalans, précontest training, poseren, glycogeenstapeling, laadproeven, supplementen, hormonen en hormoonpreparaten, doping en dopingcontroles, wedstrijdtechnieken, jurering, carrièreplanning. Stap voor stap, d.m.v. duidelijke lessen en oefenopgaven wordt de cursist ingewijd in het gecompliceerde proces van wedstrijdvoorbereiding.

Lessen:

De cursus Wedstrijdvoorbereiding bestaat uit twaalf duidelijke lessen. Iedere les eindigt met huiswerkopgaven, die zowel de theorie als de praktijk omvatten. Je kunt deze uitwerken en inzenden per e-mail. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de lesstof, dan kun je deze aan het slot van de uitwerkingen inzenden en doormailen. Om anamneses of analyse van voedingspatronen te berekenen, raden wij aan een computer programma te gebruiken. ‘De Eetmeter’ kun je zelf bestellen bij het Voedingscentrum tel: 070-3068888 www.voedingscentrum.nl Ook Bodysupport www.bodysupport.nlbrengt een uitstekend voedingsmiddelen programma op de markt. Wie dieper in wil gaan op de materie kan de NEVO tabel aanschaffen. Informatie bij het Voedingscentrum.

 

Diploma of testimonium:

Je bent –uiteraard- niet verplicht examen te doen, hoewel het merendeel van de cursisten dat wel doet. Zie voor nadere informatie de Introductie pagina. Het examen omvat zowel theorie als praktijk. Bij slagen krijg je een diploma. Zij die geen examen willen doen en voor de uitgewerkte opgaven gemiddeld een voldoende (cijfer 6 of hoger) hebben gehaald, kunnen een testimonium aanvragen.

Prijzen: 

De prijs van de cursus Wedstrijdvoorbereiding bedraagt 199 euro. Voor hen die reeds eerder één of meerdere cursussen volgden, geldt een extra korting van 10 euro voor elke volgende opleiding. Het examengeld bedraagt 49 euro, de administratiekosten voor het testimonium (voor hen die geen examen wensen te doen) zijn 25 euro.

Trainen voor Massa, Krach & Uithoudingsvermogen

Doel:

Het, zonder poespas of ingewikkelde fysiologische theorieën bijbrengen van de basisprincipes van training voor spiermassa, spierkracht en uithoudingsvermogen binnen het kader van de bodybuilding/fitnesstraining. Dus trainen met vrije gewichten of apparatuur. De cursist moet na afronding van deze opleiding in staat zijn te assisteren bij het samenstellen van persoonsgerichte, op de individuele wensen en mogelijkheden afgestemde trainingsschema’s. Hij of zij moet de vele fouten die nog steeds gemaakt worden in structuur van de training, maar ook in het uitvoeren van oefeningen, kunnen herkennen en corrigeren.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De brede opzet, duidelijke uitleg en voorbeelden, maken deze cursus geschikt voor zowel trainers, begeleiders en sportschoolhouders, als ook voor de individuele atleet/atlete. Zowel voor de vele duizenden die in een club, krachthonk of fitnesscentrum trainen, als wel voor de zgn. ‘thuistrainers’. Hoewel dit een cursus is, gericht op training met gewichten en apparaten, kunnen ook trainers en coaches in andere sporten hun kennis op dit gebied vergroten. Specifieke krachttrainings-oefeningen voor andere sporten worden weliswaar niet behandeld, doch een vervolgcursus is in voorbereiding en deze basiscursus vormt dan de ideale grondslag om het uiterste uit de mogelijkheden te halen. Zowel voor kracht- en vechtsporten, alsook voor duurdisciplines en teamsporten. Artsen en fysiotherapeuten hebben reeds belangstelling getoond, om hun werk vanaf de basis beter te kunnen doen.

Vooropleiding:

De stof wordt van het begin af behandeld, een vooropleiding is niet nodig. Het kunnen lezen en schrijven van de Nederlandse taal is voldoende.

Een greep uit de inhoud:

  • Eenvoudige anatomie en fysiologie, beperkt tot het spierstelsel, hart, longen en bloedvaten.
  • Groei inductie: hoe trainen we het lichaam zich doelgericht aan te passen aan ons streven: kracht, massa of uithoudingsvermogen.
  • Periodisering van de training in diverse cycli.
  • Progressief toenemende belasting
  • Uitvoeringstempo, herstelpauzes
  • Aparte hoofdstukken voor krachttraining, massatraining en training voor aeroob uithoudingsvermogen.
  • Combinatietraining
  • Materiaal en oefeningen: een uitgebreide bespreking van standaard oefeningen, de meest gemaakte fouten en de juiste uitvoering.

Lessen:

De cursus bestaat uit 10 duidelijke lessen, Iedere les eindigt met huiswerkopgaven, die zowel de theorie als de praktijk omvatten. Je kunt deze uitwerken en inzenden per e-mail. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de lesstof, dan kun je deze aan het slot van de uitwerkingen inzenden en doormailen.

Diploma of testimonium:

J bent –uiteraard- niet verplicht examen te doen, hoewel het merendeel van de cursisten dat wel doet. Zie voor nadere informatie de Introductie pagina. Bij slagen krijg je een diploma. Zij die geen examen willen doen en voor de uitgewerkte opgaven gemiddeld een voldoende (cijfer 6 of hoger) hebben gehaald, kunnen een testimonium aanvragen.

Prijzen:

De prijs van de cursus. Trainen voor Massa, Kracht & Uithoudingsvermogenbedraagt 199 euro. Het examengeld is vastgesteld op 49 euro en een testimonium kan (mits aan de voorwaarden is voldaan) verkregen worden door betaling van 25 euro administratiekosten.